Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Δεδομένων

Οι χρήστες δε δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Το apolimansi-rodos.gr βρίσκεται σε διαδικασία πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η Πολιτική Απορρήτου, για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας σχετικά με τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στα δεδομένα που συλλέγουμε από σας, θα αναρτηθεί σύντομα στην Ιστοσελίδα μας.

Έως τότε, για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα για άσκηση δικαιώματος που σας παρέχει ο Κανονισμός, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε γραπτώς στον Υπεύθυνο για την Προστασία Δεδομένων της εταιρείας, στο email: [email protected] οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι πέραν από τον Υπεύθυνο Υπάλληλο εντός του apolimansi-rodos.gr, γνώση του ερωτήματος ή του αιτήματος για την άσκηση του δικαιώματος σας, δύνανται να λάβουν και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι μας.

Πολιτική για τα cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, αφού επισκεφτούμε κάποιες ιστοσελίδες. Το cookie δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζεται από έναν διακομιστή, παρέχει πληροφορίες με σκοπό να είναι περισσότερο φιλική η περιήγηση του επισκέπτη στον διαδικτυακό ιστότοπο που επισκέπτεται με καταγραφή, μεταξύ άλλων δεδομένων, των προτιμήσεων του χρήστη, της ανίχνευσης σφαλμάτων και/ή της συλλογής δεδομένων από στατιστικές. Το cookie δεν βλάπτει τον υπολογιστή του επισκέπτη ενώ οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπων δεν αποθηκεύονται κατά την πλοήγηση στον κάθε ιστότοπο που χρησιμοποιεί αυτή την πολιτική.

Η πλήρης χρήση της ιστοσελίδας της artemidecreations.gr απαιτεί την αποδοχή των cookies. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, πιθανόν να μπορείτε ακόμη να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά της μπορεί να απενεργοποιηθούν. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, και Google Chrome) έχουν αυτόματα ενεργοποιημένη την υπηρεσία των cookies. Μπορείτε να ρυθμίσετε στον κάθε περιηγητή τον βαθμό στον οποίο έχουν πρόσβαση τα cookies. Από την στιγμή που δεν πραγματοποιήσετε αλλαγές, σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει αποδοχή του επισκέπτη στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και ότι συμφωνεί στην πολιτική χρήσης των cookies.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies που χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Cookies περιόδου λειτουργίας: διαγράφονται αυτόματα στο τέλος κάθε επίσκεψης.

Μόνιμα cookies: παραμένουν κατά τη διάρκεια πολλών επισκέψεων στην ιστοσελίδα.

Cookies τρίτων (3rd-party cookies): χρησιμοποιούνται από συνεργαζόμενες ιστοσελίδες που ενσωματώνονται εντός της ιστοσελίδας του www.mikavouli.gr ή στις οποίες συνδεόμαστε.

Cookies περιόδου λειτουργίας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον επισκέπτη να χρησιμοποιεί λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η υπενθύμιση επαναλαμβανόμενης μορφής στοιχείου τομέα σε μια περίοδο περιήγησης. Επιπροσθέτως, βοηθούν περιορίζοντας την ανάγκη μεταφοράς πληροφοριών σε όλο το διαδίκτυο. Δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή και λήγουν όταν διακόπτετε την περίοδο περιήγησης.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση νέων επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies αποτελούνται από συγκεκριμένες πληροφορίες περιήγησης, όπως το πώς έφτασε ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα, τις εσωτερικές σελίδες που επισκέφθηκε, τις επιλογές που έγιναν, και το μέσο που ακολουθήθηκε μέσω αυτής.

Cookies τρίτων

Η ιστοσελίδα της apolimansi-rodos.gr δεν χρησιμοποιεί cookies αυτής της κατηγορίας.

Διαχείριση Cookies

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση cookies:

Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάντε κλικ στη «Βοήθεια» στην κορυφή του παραθύρου περιήγησης και έπειτα κάντε κλικ στο «Σχετικά με». Τότε θα εμφανιστούν οι σχετικές πληροφορίες που επιθυμείτε.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.eu.

www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies