Υπηρεσίες-Μεθοδολογία

Αναλαμβάνουμε:

 • απεντομώσεις, δηλαδή αντιμετώπιση – καταπολέμηση πάσης φύσεως βλαβερών εντόμων, όπως κατσαρίδες, ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, ψαράκια, σκνίπες, κουνούπια, μύγες, αράχνες. Επίσης, καταπολέμηση ξυλοφάγων εντόμων (π.χ. σαράκι, τερμίτες κ.ά.) και εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων, όπως τροφίμων, καπνού, υφασμάτων κ.λπ.
 • μυοκτονίες, δηλαδή καταπολέμηση αρουραίων – ποντικιών
 • απολυμάνσεις – μικροβιοκτονίες
 • απωθήσεις πτηνών και ερπετών (σαύρες, σκορπιοί, φίδια κ.λπ.)


Η εταιρεία μας από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της εφαρμόζει την ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων.

Σύμφωνα με την Ν.Ρ.Μ.Α (National Pest Management Association) η ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων (Ι.Ρ.Μ integral pest managment) προβλέπει και προλαμβάνει την προσβολή από έντομα και τρωκτικά μέσα από μια διαδικασία με τα εξής στάδια.

 • Λεπτομερής επιθεώρηση των χώρων-περιοχών, συλλογή πληροφοριών, εκτίμηση έκτασης της προσβολής και τέλος παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των παρασίτων
 • Ταυτοποίηση των οργανισμών, αναγνώριση των οργανισμών που προσβάλουν τον χώρο ώστε να προσδιορισθούν τα μέτρα αντιμετώπισης.
 • Εκτίμηση των παραγόντων που περιορίζουν τις δράσεις ελέγχου όπως είναι η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών, το νομικό πλαίσιο και η ανοχή των παρασίτων στη μέθοδο καταπολέμησης.
 • Συνδυασμός προληπτικής διαχείρισης των χώρων (ορθή υγιεινή στις επιχειρήσεις, διαχείριση απορριμμάτων, καθαρισμός ρεμάτων κοινόχρηστων χώρων ) και τέλος χημική καταπολέμηση.
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών , συλλογή δεδομένων παρακολούθησης δραστηριότητας των παρασίτων μετά την εφαρμογή


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρο 4 του β.δ. 374/1967 (ΦΕΚ 114) που καθορίζει το ανώτατο όριο τοξικότητας των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται σε χώρους ομαδικής διαβίωσης και επιβάλλει την παρουσία ειδικών επιστημόνων κατά την εφαρμογή τους στους χώρους αυτούς.
 • Την υπ’ αριθ. 183897/1-10-1985 (ΦΕΚ Β’ 655) Υπουργική Απόφαση για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011